HC Stadion Vrchlabí – Nová opatření pro vstup na zimní stadion
Fanoušci

Nová opatření pro vstup na zimní stadion

03.11.2021
Lucie Horčičková

Přinášíme vám nová opatření pro vstup na zimní stadion, která se týkají mistrovských utkání A-týmu, zápasů mládeže, veřejného bruslení, školičky bruslení a tréninkových jednotek klubu.

Na základě vyhlášení ministerstva zdravotnictví, jsou ode dne 1.11.2021 pro účast na mistrovských utkáních A-týmu, zápasech mládeže, veřejném bruslení a školičce bruslení platná nová nařízení.

Vstup na zimní stadion je nadále možný se splněním následujících podmínek:
1/ Je zakázán vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, stanovené podmínky.
Stanovené podmínky pro vstup/účast na hromadných akcích:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Děti do 12 let se nemusí prokazovat žádným dokladem.

HCSV: Splnění výše uvedených podmínek jsme u diváků povinni při vstupu kontrolovat. Mějte, prosím, výše uvedená potvrzení, certifikáty, prohlášení připravené, ať už v papírové nebo elektronické podobě a při vstupu do zimního stadionu se jimi prokažte.

Vstup je možný pouze se zakrytím dýchacích cest a to po celou dobu utkání! Toto nařízení stále platí a je nezbytně nutné ho dodržovat!

On-line nákup vstupenek ZDE

Tréninkové jednotky
Dle aktualizovaného vládního nařízení jsme jako provozovatelé zimního stadionu povinni při vstupu do vnitřních prostor kontrolovat splnění bezpečnostních podmínek u všech osob. Jelikož nejsme personálně schopni zajistit tuto kontrolu po celou dobu provozu, bude pro veřejnost uzavřen prostor hlediště zimního stadionu během tréninkových jednotek A-týmu a mládeže. Na stadionu bude probíhat kompletní klubový program, program pro mateřské školy i veškeré ostatní akce, ale přístup do hlediště bude během těchto tréninkových jednotek uzavřen.