HC Stadion Vrchlabí – AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
Tiskové zprávy

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ

10.09.2021
Lucie Horčičková

Přinášíme Vám informace k organizaci mistrovských utkání.

Na základě vyhlášení nového mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, platného ode dne 1.9.2021, již není nutné v hledišti sedět.

Vstup na zimní stadion je nadále možný se splněním následujících podmínek:
1/ Je zakázán vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky.
Stanovené podmínky pro vstup/účast na hromadných akcích:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
Před ZS bude místo určené k sebetestování. Po provedení samotestu s negativním výsledkem vám obsluha vydá potvrzení pro vstup na ZS. Samotest NENÍ možné zakoupit na ZS.
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

HCSV: Splnění výše uvedených podmínek jsme u diváků povinni při vstupu kontrolovat, což budeme v rámci našich možností a práv činit. Mějte, prosím, výše uvedená potvrzení, certifikáty, prohlášení připravené, ať už v papírové nebo elektronické podobě a při vstupu do zimního stadionu se jimi prokažte.

Vstup je možný pouze se zakrytím dýchacích cest a to po celou dobu utkání! Toto nařízení stále platí a je nezbytně nutné ho dodržovat!

On-line nákup vstupenek ZDE

Během utkání bude stále možné vyměnit zakoupené vouchery na permanentní vstupenky na sezónu 2021/2022, případně zakoupit permanentky na fanshopu.
Fanshop nově naleznete v hlavní budově ZS ve 2. patře (nad restaurací Gól).

Více informací k novému Fanshopu ZDE.