HC Stadion Vrchlabí – Podmínky pro vstup na zápasy A týmu
Tiskové zprávy

Podmínky pro vstup na zápasy A týmu

02.08.2021
Daniela Udatná

Nová sezóna, včetně přípravných zápasů, už klepe na dveře. Níže v článku se dozvíte veškeré důležité informace a podmínky, které se vztahují k účasti diváků na utkáních.

Jiří Jakubec, sportovní manažer:
„Situaci bedlivě monitorujeme a děláme vše pro to, abyste zápasy našeho A-týmu mohli navštívit v co největším počtu. Po sportovní stránce jsme udělali vše, abychom byli opět úspěšní, ale snad ještě více pozornosti a úsilí věnujeme přípravám, abychom splnili podmínky, které nám umožní být u toho letos společně.
Pro návštěvu sportovních zápasů stále platí jistá omezení a je velice pravděpodobné, že některá budou platit ještě dlouhou dobu a možná i celou sezónu. Tímto vás všechny žádám o dodržování veškerých níže uvedených pravidel. Moc si přejeme, abyste tu mohli být celou sezónu, tak to pojďme dodržovat.

Rádi bychom vás podrobně informovali o podmínkách, které aktuálně platí pro konání hromadných akcí ve vnitřních prostorech, včetně hokejových utkání.

Dle posledního vládního usnesení by od 1.8.2021 měly platit následující podmínky pro návštěvníky - diváky:

1/ Je zakázán vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky.
Stanovené podmínky pro vstup/účast na hromadných akcích:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
Před ZS bude místo určené k sebetestování. Po provedení samotestu s negativním výsledkem vám obsluha vydá potvrzení pro vstup na ZS. Samotest NENÍ možné zakoupit na ZS.
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

HCSV: Splnění výše uvedených podmínek jsme u diváků povinni při vstupu kontrolovat, což budeme v rámci našich možností a práv činit. Mějte, prosím, výše uvedená potvrzení, certifikáty, prohlášení připravené, ať už v papírové nebo elektronické podobě a při vstupu do zimního stadionu se jimi prokažte.

2/ Maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 3000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 100% celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni.

HCSV: Na základě tohoto nařízení budou na tribunách ZS nalepeny samolepky s čísly. Každý divák tedy bude mít své místo, na kterém musí být usazen. Doporučujeme si donést podsedák, případně deku na sezení – v hale již nejsou lavičky. Z bezpečnostních důvodů není možné do haly vnášet jakékoli jiné varianty sezení (židličky apod.)

Míst na sezení v hale je připraven dostatek, proto jsme nechali na každém z Vás, abyste si při vstupu našli své oblíbené místo, na kterém se ale, prosím, poté zdržujte. Všechna místa jsou označená číslem.

3/ Po dobu celého utkání bude vyžadována ochrana horních cest dýchacích.

Kompenzace pro držitele permanentek loňských permanentek:
Jako poděkování za vaši podporu máte všechna přípravná utkání zdarma a k tomu při vstupu obdržíte poukázku na čepované pivo či kofolu zdarma. Poukázku lze využít POUZE v Hendrych baru.

Cena vstupného na přátelská utkání je stejně jako v loňské sezóně jednotná 60,-

Žádáme vás o dodržování všech stanovených podmínek, především ve vnitřním prostoru haly - sezení na vyznačených místech a zakrytí dýchacích cest.