HC Stadion Vrchlabí – Přání
Tiskové zprávy

Přání

24.12.2017
Daniela Udatná

Vážená hokejová rodino,
blíží se svátky a konec roku a mně připadla milá povinnost krátce Vás, jménem celého vedení, pozdravit a popřát Vám vše nejlepší do nového roku.

Na detailnější bilancování ještě bude dost času, ale při kratičkém ohlédnutí mohu říci, že v mládežnických kategoriích zažíváme velmi vydařenou sezónu.
Co se týká A- týmu, tak jsme si prošli horším obdobím, ale zůstali jsme soudržní a neztratili jsme víru a tak se nám opět, dle našeho hesla, daří vítězit.

Rád bych Vám všem popřál hezké a klidné svátky bez hokeje. A do nového roku nám všem přeji dostatek soudržnosti a víry, abychom ustáli ty horší okamžiky a pevné zdraví, abychom si mohli užít ty hezké momenty.
Myslím, že můžeme do roku 2018 hledět s optimismem.

Jiří Jakubec - HC Stadion Vrchlabí