HC Stadion Vrchlabí – Valná hromada TJ Stadion Vrchlabí
A Team

Valná hromada TJ Stadion Vrchlabí

06.12.2015
Jana Poskerová

TJ Stadion Vrchlabí svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek dne 11.12.2015 od 17:30 hodin v restauraci Gól na zimním stadionu

Program valné hromady TJ Stadion Vrchlabí dne 11.12.2015

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva o hospodaření TJ Stadion Vrchlabí za rok 2014
4. Změna Stanov a názvu TJ Stadion Vrchlabí
5. Volba výkonného výboru TJ Stadion Vrchlabí
6. Informace o HC Stadion Vrchlabí (Aleš Cerman, Martin Mečíř, Jiří Jakubec, Jaroslav Vlasák)
7. Diskuze
8. Prohlídka hokejové síně slávy
9. Závěr